Nasıl Kullanmalısınız?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, her kurum bir karaktere sahip olduğu gibi, kurumun alt birimleri ve bölümleri de farklı karakterlere sahiptir. Diğer taraftan kurumun çalışanlarının da kendi farklı karakterleri bulunur.

Kurum karakter analizi, büyük resimden başlayarak (kurumun kendisinden), detaylara doğru (bölümler-birimler-çalışanlar) kurum kültürünü oluşturan, kültürü etkileyen ve kültürden etkileyen tüm bileşenleri analiz etmenizi sağlayan bir araç olarak işlev görür.

Kurum ve kurumun birimlerinde karakter analizini gerçekleştirmek için uygun bir temsilci atanarak ya da bir grup belirlenerek anket soruları cevaplanabilir.

Çalışanlar için kişilik türü analizi eT-Manager' da ayrı bir bölümde uygulanmaktadır.

Kurum karakterinin dört temel belirleyicisi vardır: kurumun yönü (içe dönük (I), dışa dönük (E)); kurumun bilgi alma/algılama tercihi (duyusal (S), sezgisel (N)); kurumun karar verme tercihi (duygusal/öznel (F), düşünsel/nesnel (T)); kurumun tutumu (yargılayan (J), algılayan (P)). 


Belirleyiciler karakter üzerinde özetle şu şekilde etkili olur:

Dışa dönük (E) : Dışarıya odaklanır, dış uyaranlara yanıt verir 

İçe Dönük (I)     : İç kaynaklara ve geçmiş deneyimlere odaklanır, çözümü içeride arar 

Duyusal (S)         : Gerçeklerle ilgilenir, ayrıntılara odaklanır

Sezgisel (N)     : Olasılıklarla ilgilenir, büyük resme odaklanır 

Düşünsel (T)     : Kişisel olmayan prosedür ve ilkelere dayanır

Duygusal (F)     : Değerler ve inançlar temelinde sonuçlara ulaşır

Algılayan (P)     : Seçenekleri açık tutmayı sever, olasılıklara odaklanır 

Yargılayan (J) : Karar almayı önemser, kesin ve net olanı ister 


Bu belirleyicilerin baş harflerinin kombinasyonundan oluşan 16 karakter türü bulunur. Analiz sonucunda bu karakterlerden bir tanesi kurumunuzu en iyi tanımlayan tür olacaktır. 

Kurumunuzun karakter özellikleri ile birlikte, karakter tercihlerinin ve diğer tercihlerin özelliklerini de okuyarak, nasıl çalıştıklarını anlayabilir, gelişim yönlerinizi ve farklılıkları görebilirsiniz. Örneğin, Kurum karakter türünüz: ENTJ ise; İçe dönük (I), Duyusal (S), Duygusal (F) ve Esnek (P) tercihlerinin kurum karakterine etkilerini tanımalısınız.

Kurum karakter analizi, ekip çalışmaları, birimler ve kişiler arasındaki koordinasyonun sağlanması, uyumun değerlendirilmesi gibi konularda yardım almak için kullanabilirsiniz. 

Ancak karakter analizini, hiçbir şekilde çalışan tercihleri için kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Unutmayın, kurumunuzun gelişimi için çeşitliliğe ihtiyacı var. Karakter analizi, en uygun rollerin belirlenmesi, kurum için çeşitliliğin tanınması ve çeşitliliğe anlayışın geliştirilmesi gibi konular için fayda sağlayabilir. Bu nedenle karakter analizini bir ayrıştırıcı değil, aksine bütünleştirici bir gelişim aracı olarak kullanmalısınız.