INTP (SİSTEMCİ) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

İçe Dönük : İç kaynaklara ve geçmiş deneyimlere odaklanır, çözümü içeride arar 

Sezgisel         : Olasılıklarla ilgilenir, büyük resme odaklanır 

Düşünsel : Kişisel olmayan prosedür ve ilkelere dayanır

Algılayan : Seçenekleri açık tutmayı sever, olasılıklara odaklanır 


Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: Sistemci

INTP organizasyonu sistemler ve tasarımlar konusunda başarılıdır. Odak noktası sistemleri anlamak, oluşturmak, uygulamak ve çoğaltılabilir ürünler haline getirmektir. Bir şeyin tekrar tekrar yapılmasını gerektiren faaliyetlerde bulunmaz. 

Bir soruna uzun bir süre takılı kalabilir. Sorun çözüldüğünde ise dikkati başka bir sorunun keşfine kayar. INTP organizasyonu dünyada ortaya çıkan her şeye uyum sağlayabilir. Aynı zamanda örgütsel türlerin en yaratıcılarından biridir. Zor ve karmaşık durumlar onları motive eder. 

Dışarıdan, INTP organizasyonlarının sezgiselliği ve mantıksal olarak açıklanması güç olan durumları takip etmeleri gizemli görünmelerine neden olur. Kendilerini dış dünyada haklı çıkarmak için uğraşmazlar. Genellikle dış dünyadan kendilerini izole etme eğilimindedirler. Kendi yollarına giderler, diğer kuruluşlarla iletişim kurmazlar. Aynı şekilde müşterileriyle de iyi iletişim kuramayabilirler.

Sezgisellik, örgütü sadece pratik uygulamalara ilgisiz hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda aslında işe yaramayacak ancak parlak görünen fikrin kabul edilmesine ve işe yarayacak fikirlerin elenmesine sebep olabilir. Bu durumda sezgisellik örgütün sonu olabilir. 

Ayrıca, çalışanlarına ciddi bir şekilde zarar veren durumları fark etmeyebilir. Çünkü çalışanlarının duyguları konusunda nispeten habersiz ve ilgisizdir. Duygular sadece kişisel konular olarak kabul edilir. Birçok çalışan bu tutumu zor bulur, bu nedenle INTP organizasyonları yalnızca bu duruma uyum sağlayabilen çalışanlarını tutma eğilimindedir. 

INTP örgütünün liderliği çalışanların örgütün değerlerini kabul edilebilir bulmasını ve bağlılık göstermesini bekler. INTP organizasyonu içindeki kişilerarası ilişkiler, hiyerarşik bir organizasyonda olduğu gibi olmasa da biraz uzaktır. Aslında, burada insanlar arasında fikirler konusunda bir tür eşitlikçilik vardır, bu yüzden onları üreten kim olursa olsun iyi fikirlere saygı duyulur. INTP organizasyonlarda kurucunun bir dahi olarak görülmesi ve kabul edilmesi beklenir.

INTP organizasyonları değişim konusunda iyilerdir. Ancak zorlanırlarsa, değişimi inkar edebilir veya gereksiz bulabilirler. Değişime karşı durabilirler. Ayrıca, değişim için yeni sistemler inşa etmelerini istediğinde, sorun yaşarlar. 

Bu, kuruluşlar küçük veya basit olduğunda en iyi şekilde çalışır ve büyüyüp karmaşıklaştıklarında sorun yaşarlar. 

Birçok INTP organizasyonu daha büyük bir şeyin parçasıdır - büyük bir şirketteki risk sermayesi grubu veya büyük bir şirkette ürün geliştirme grubu. Ya da belirsiz bir geleceği olan küçük ve yeni girişimlerdir.