ISFJ (DUYARLI) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

İçe Dönük : İç kaynaklara ve geçmiş deneyimlere odaklanır, çözümü içeride arar 

Duyusal         : Gerçeklerle ilgilenir, ayrıntılara odaklanır

Duygusal : Değerler ve inançlar temelinde sonuçlara ulaşır

Yargılayan : Karar almayı önemser, kesin ve net olanı ister 

Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: Duyarlı

ISFJ organizasyonu, özellikle tecrübelerle desteklenebiliyorsa, çok çalışmanın ve sorumluluğun çok önemli olduğu işleri yaparken en iyi durumdadır. İnsani sorunları ciddiye alır. Bu nedenden dolayı, müşterisinin ihtiyaç ve endişelerine adil bir şekilde cevap verir. Ancak gelenek konusunda duyarlıdır; trendlere kapılmaz. Bu gelenekçilik dışarıdan garip görülebilir. 

ISFJ organizasyonları yeni insanları bir araya getirmek ve kaynaştırmakta iyidirler. İnsanlar bir ISFJ organizasyonunda aidiyet duygusu yaşayabilir ve kendilerini güvende hissederler.  Organizasyon çalışanlarına değer verir. Olumsuz tarafı, organizasyon içinde kuruluşun çalışanlar için neler yaptığını izleyen görünmez bir kredi ve borç tablosu vardır. Böyle bir sisteme alışmamış insanlar, şirkete bir şey borçluymuş gibi hissederler ve zamanla, bu baskıcı olabilir.

ISFJ organizasyonların katılığı, standart işletim prosedürlerine kodlanmış bir güvenilirlikten gelir. Ortaya çıkabilecek tüm sorunları ele almak için el kitapları olabilir ve yoksa bile genellikle bir süre orada çalışan birisinden doğru cevabı bulmakta zorlanmazsınız. Cevap daima mantıklı ve doğru olacaktır. 

Liderler gökkuşağının peşinde değildir. Herkes ekonomik sorumluluk alır. 

Ürünler son teknoloji ürünü olmayabilir, ancak çalışırlar ve kuruluş ürünlerinin arkasında durur. Kuruluş rekabetçi bir iş yapsa bile, kaliteli hizmet vermeyi sürdürür. Hizmet alanında olduğunda bu daha da güçlü bir şekilde ortaya çıkar. 

Tipik ISFJ organizasyonunun liderliği, değişimi önceden tespit etmekle pek ilgilenmez, bu yüzden bazen yanıt vermeye başlamadan önce sorunla çarpışması gerekebilir. 

ISFJ örgütleri ilerleme teorisine ve büyük dönüştürücü projelere güvenmez. Yeniden yapılanma travmatiktir ve teknolojik değişim büyük sıkıntıya neden olabilir. Ancak bu tür değişiklikler küçük adımlarla yapılabiliyorsa, sorunsuz bir şekilde yönetebilir. 

Karar vermenin bu tür bir organizasyonda nispeten gizli tutulması muhtemel olduğundan, çalışanlar neler olup bittiğini göremezler. Üstlerine güvenmeleri gerekir. Eğer güven bozulmaya başlarsa, sıkıntılar baş gösterir. Çünkü güven ve fikir birliği, aidiyetinin çok önemli olmadığı diğer bazı organizasyonlardan daha fazladır. Sorun çıkarsa, eski güzel günler ve mevcut liderliğin nasıl başarılar sergilediği hakkında konuşmalar yapılır.  

ISFJ örgütlerinin insan faaliyetlerinde bulunma olasılıkları daha yüksektir. Bu nedenle birçok hastane ve okul bu kategoriye girer.