ENTP (SORUN ÇÖZÜCÜ) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

Dışa dönük : Dışarıya odaklanır, dış uyaranlara yanıt verir 

Sezgisel     : Olasılıklarla ilgilenir, büyük resme odaklanır 

Düşünen : Kişisel olmayan prosedür ve ilkelere dayanır

Algılayan : Seçenekleri açık tutmayı sever, olasılıklara odaklanır 


Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: Sorun Çözücü

Bu organizasyon türü, eğlenceli bir yapıya sahiptir. Zorluklar onun için korkutucu değildir. Zor bir soruna en iyi şekilde cevap veren ya da bir cevap tasarlayan örgütlerdir. Zorluklar onlar için yaratıcılığı teşvik eder. 

Diğer örgütlerin reddedebileceği projeleri ele alırlar. Bunu pratik kazanımlardan ziyade ilgi çekici oldukları için yaparlar. Bir şeyin yapılamayacağını söylemek, onlar için anlamsızdır. Kavramsallaştırma ve problem çözme sevgileri, işi bir tür oyuna dönüştürebilir. Bu gücün olumsuz yanı, sorun çözüldüğünde heyecanın yitirilmesidir. Çözüm sadece kağıt üzerinde veya birinin kafasında olsa bile onlar için sorun çözülmüştür ve heyecan duyulacak bir şey kalmamıştır. Cevabı pratik bir ürüne dönüştürmek gibi işler bu tip örgütler için sıkıcıdır. Bu nedenle, sürekli yeni bir sorunu çözmek için adım atarak, eski sorun üzerindeki becerisinden elde edebileceği maddi faydayı kaybedebilirler. 

Miktarın önemli olduğu üretim şekli ya da standartlaştırılarak vasıfsız kişilerce yapılabilecek işler bu organizasyon türünün ilgisini çekmez. ENTP organizasyonun en iyi olduğu alan önemli keşifler ve kreasyonlar yapılabilen alanlardır. Aksi halde, kârlı girişimlere dönüşmeyen bir dizi umut verici başlangıçlara sahip olabilirler. 

Bu organizasyonların en büyük dürtüsü, sürekli iyileştirme fikrine dayanır, çünkü her yeni durum çözülecek bir problemdir ve önceki herhangi bir problem çözme çabasının sonucuyla uğraşmaya gerek yoktur. Bu yaklaşım organizasyonun doğaçlama yeteneğini geliştirir ve organizasyon hem içeride hem de dışarıda doğaçlama yapar. Değişen durumlara hızlı bir şekilde adapte olabilir. Ancak, değişime duyulan hayranlık, kalıcı sonuçlar üretmek için bir sistem geliştirmesi gerektiğini unutturabilir. 

Bu kuruluşlar nadiren katı bir şekilde hiyerarşiktir. Liderlik çoğu zaman konumdan ziyade zeka ve yaratıcılık meselesidir ve bu yapılarda liderlerin takipçileri değil sadece meslektaşları veya ortakları vardır. Mucitler ve dâhiler bu organizasyonda birer kahraman olabilir, ancak böyle bir kişi muhtemelen örgütsel yetenekten yoksundur ve aslında çok zayıf bir lider olabilir. 

ENTP organizasyonlar çabukluğa değer verir. Yavaş çalışan herkes yoldan ayrılır. Örgüt, bir konunun birkaç defa açıklanmasına ihtiyaç duyan veya yeni bir duruma alışmaları zaman alan insanlara karşı toleranssızdır. Yüksek güvenlik ihtiyacı olan insanlara da tolerans göstermez. Bu insanlar sorunlu ve bu nedenle riskli olarak algılanır. Bu gibi durumlardan hoşlananlar orada kendilerini evlerinde hissederler ve hoşlanmayanlar huzursuz olurlar. 

Bu organizasyonlar tartışmayı severler. Tartışma ve soruşturma sürecini çok hızlı bir şekilde kapatmak için zorlamazlar. Ancak tartışma süreci kaba ve duyarsız olabilir. Bu eleştiri ve meydan okuma oyununa dahil olmanız, fotoğrafı hızlı bir şekilde almanız ve geliştirmeye başlamanız gerekir. Yavaş olmak uygun değildir. 

Bununla birlikte bu tür bir organizasyonlar genellikle kendi ticari eğilimlerini düzeltmek için beklentilerinin aksine davranan insanlara ihtiyaç duyarlar. Onlar, resmi prosedürleri veya pratik düzenlemeleri çok ciddiye almaz. Gerçek bile durumdaki değişkenlerden biri olarak görülür - yeniden şekillendirmeye tabi olan bir değişken-. 

Bu organizasyonların bir kerede birden fazla şey yapma eğilimi genellikle bir karışıklık yaratır. Örgüt küçük olduğunda bu ciddi bir sorun olmayabilir, ancak büyürse, tercih ettiği yönetim tarzında işler çalışmalarını gerçekleştirilemeyecek kadar karmaşık hale geldiğinde bir krizle karşı karşıya kalabilirler. 

Bu organizasyon yapısı, araştırma ve geliştirme alanlarında başarılı olur.  Yine bir danışmanlık işi bu stile sahipse gelişebilir. Start-up şirketleri de, en azından bir süre için iyi olabilir, çünkü start-up işleminin ilk aşamaları, tekrar yapmaktan çok yeni bir şey yapmayı gerektirebilir. 

Ancak çoğu ENTP organizasyon büyüme aşamasında bu hali ile hayatta kalamaz.