İçe Dönük Kurumlar (I)

Kurumun öncelikleri kendi teknolojisi, liderin hayalleri ve kurum kültürüdür.

İçe dönük kuruluşlar hangi yöne gitmeleri gerektiğine dair göstergeleri belirlerken kendi içlerine dönerler. Stratejileri, kendi teknik yetenekleri, liderlerinin fikirleri veya değerleri ile belirlenir. Stratejiyi yeniden tanımlamaya hazırlandıklarında, kuruluşun yakın geçmişini gözden geçirme yoluna başvurmayı tercih ederler.

İçe dönük kuruluşlar, genellikle ani eylemlerden kaçınmaya çalışırlar. Dış çevredeki olaylar tarafından zorlandıklarını hissedebilirler. Bilgileri dikkatlice almak, yorumlamak ve herhangi bir işlem yapılmadan önce seçeneklerini ayrıntılı olarak keşfetmek isterler.  “Harekete geçmeden önce anlama” dürtüsü, kurumu “hareket etmek yerine anlamak” yoluna sevk edebilir.

İçe dönük kuruluşlarda, kararların kapalı kapılar ardında yönetilmesi tercih edilir. Kararların nasıl verildiğini ya da bu kararlara nasıl katılım sağlanabileceğini bilmek genellikle zordur. İşbirlikçi karar alma nadiren denenir ve fikir birliği nadiren aranır. Ancak karar alındıktan sonra, bir fikir birliği oluşturma girişimleri olabilir. Karar verme süreci devam ederken, çok az şey söylenir ve her şey bittikten sonra kararlar birdenbire açıklanır.

İç dönük kuruluşlarda görüşmeler, birbirlerini yüz yüze gören kişiler arasında bile, çoğunlukla yazılı iletişime dayanır. Çünkü, yazılı iletişim, daha fazla hassasiyete izin verir ve bir cevap verilmeden ya da bir işlem yapılmadan önce herkese düşünmeleri için zaman verir. Toplantılara fazla değer verilmez. İçe dönük kuruluşların toplantıları şifreli ve sessizliklerle doludur. Toplantının neler getireceğinin takip edilmesi zor olabilir.

İç dönük kuruluşlar, çok küçük olmadıkça, bölümlere ayrılmış olma eğilimindedir. İnsanlara görev verildiğinde bu görevi kendi başlarına üretken bir şekilde yerine getireceklerine yerine getirebileceklerine inanılır. Müdahalelerin kesintiye sebep olacağı düşünürlür. Bu bakış açısı, iş birliğinin biraz daraltsa da aynı zamanda mükemmel uzmanlık işlevlerinin geliştirilmesine yol açar. Birimlerden birinde yapılan bir şeyin bitmesi ve ardından başka bölgelerdeki insanlara gösterilmesi veya aktarılması beklenir. Onlar sizi davet edene kadar diğer kişilerin projelerine dokunmazsınız.

İçe dönük örgütler, sorun olduğunda kendi içlerine dönerler. Yeni fikirler bulmaları gerektiğinde, önce kendi uzmanlarına bakarlar; fikirler dışarıdan geldiğinde, uzun ve çetin tartışmalardan sonra ikna olabilir ve onaylayabilirler. Kutlamaları aile içinde yaparlar. Kendilerini yenilemek istediklerinde, şirket yöneticilerini görevden almayı tercih ederler. Değişimi kolaylaştırmak için dışarıdan yardım almaya ihtiyaç duydukları fikrine direnirler.


İçe Dönük Kurumlar İçin Öneriler:
  • Örgütün, dış dünyada olan bitenleri, müşterilerini ve rakiplerini daha fazla ciddiye alması gerekir. 
  • Kendi başına en doğru kararı aramak için beklemek yerine, karar verme süreçlerine paydaşlarını dahil etmenin yollarını bulmalıdır. 
  • İletişim kanalları dış çevreden bilgi alacak ve dış çevreye bilgi aktarabilecek şekilde yeniden tasarlanmalıdır. 
  • İç iletişim kanalları daha fazla paylaşımı ve etkileşimi destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.