ESTP (GİRİŞİMCİ) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

Dışa dönük : Dışarıya odaklanır, dış uyaranlara yanıt verir 

Duyusal     : Gerçeklerle ilgilenir, ayrıntılara odaklanır

Düşünsel : Kişisel olmayan prosedür ve ilkelere dayanır

Algılayan : Seçenekleri açık tutmayı sever, olasılıklara odaklanır 


Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: Girişimci

Bu türdeki örgütler girişimci ruha sahiptir. Beceriklidir ve başka türden örgütlerin zor bulduğu durumları yararına dönüştürebilir. ESTP örgütler, dış çevreyi bir şekilde manipüle etme kabiliyetine güvenir. İçgüdüsel olarak çevresini çözülmemiş ihtiyaçlarla ve çözülecek sorunlarla dolu bir durum olarak görür. Fikirler değil eylemler önemlidir. İçlerinde izlenmesi heyecan verici olan bir cesaret ve canlılık barındırırlar. 

Örgüt, durumların hızlı analiz etmekte iyidir. Risk almaktan korkmaz. Bu yüzden sıklıkla bir maceraya atılır ve kaybedecek bir şeyleri yokmuş gibi davranırlar. Bu eğilim, diğer kurumların daha tereddütlü oldukları kriz veya yüksek riskli durumlarda avantajdır. 

Sakin bir iş ortamı onlar için sıkıcıdır. O zaman ya bir süre hareketsiz kalabilirler ya da başa çıkmak için yeni bir kriz çıkarabilirler. Bazen bu iç krizler çıkarmaya bile neden olabilir. Çalışanların çoğu sık sık değişime ihtiyaç duyarlar ve bu ihtiyacı karşılamak için yeniden düzenlerler ve ardından tekrar karşılamak için yeniden düzenlerler. 

Hızlı hareket etmeleri, geçmiş durumlardan kaynaklanan taahhütleri konusunda güvenilmez olmalarına neden olabilir. Ancak, güçlü yönlerini kullanabilecekleri bir durum söz konusu olduğunda, az sayıda kuruluşun yapabileceği şeyleri başarabilirler. 

İnsan motivasyonlarına göreceli olarak ilgisiz olan ESTP Örgütler empati yapmak konusunda başarılı değillerdir. Mantıksal olmayan faktörlerin varlığında, analizleri hatalı olabilir. 

Onlar, bugüne odaklanmayı, bitmiş olan geçmişi unutmayı tercih ediyorlar. Gelecek için planlama yapmakla da ilgilenmiyor. Bu nedenlerden dolayı, çabalarını sürdürmekte ve hatalarından ders almakta zorluk çekebilirler. Büyük başarıdan hızla felakete gidebilirler. Ancak zorluklardan da çabucak geri dönebilir ve bazen felaketi başarıya dönüştürebilirler. Geçici çözümlere yönelik eğilimleri tutarsızlığa neden olabilir. 

Duruma insan perspektifinden bakamama, duygusal sorunların halının altına süpürülmesine yol açabilir ve aynı durum, yıpratıcı ve sabırsız bir yönetim tarzına yol açabilir.

Rekabetçi itiş gücü, insanları uzaklaştırabilir veya potansiyel müşterilerle olumsuz bir izlenim yaratabilir. 

Sürekli olarak yeni yangınlara ihtiyaç duyar, bir yangından çıkıp diğerine yetişebilmek için kendine çok az zaman tanırlar. İşgücü bu şekilde motive edilebildiği sürece örgüt çok başarılı olabilir. 

Ancak, doğası gereği, uzun ömürlü bir organizasyon olma endişeleri yoktur. Bu tür işletmeler genellikle çok yaşlı veya büyük değildir.