ENFJ (PROAKTİF) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

Dışa Dönük : Dışarıya odaklanır, dış uyaranlara cevap verir 

Sezgisel         : Olasılıklarla ilgilenir, büyük resme odaklanır 

Hisseden : Değerler ve inançlar temelinde sonuçlara ulaşır 

Yargılayan : Karar almayı önemser, kesin ve net olanı ister 


Genel Karakter Özellikleri

Karakter tanımlayıcı: Proaktif

ENFJ örgütler pozitif ve enerjik bir tarza sahipler. Değişimi diğer birçok organizasyon türünden daha iyi ele alabilirler. Öngörülen hedefi vurgular ve herkesin paylaştığından emin olmak isterler. Vizyon hakkında konuşmak konusunda diğer birçok organizasyon türünden daha rahatlar. İşlerin nasıl olduğundan çok, gelecekte nasıl olabileceğine ya da olacağına odaklanırlar. 

İnsan etkileşimine önem verirler. İş birliği sizin için önemli ve insani ihtiyaçlarını ciddiye alırlar. Örgüt kültürü ile ilgilenirler ve değerlere önem verirler. İlkelerden çok meselelerin insani boyutuna odaklanırlar.

Proaktifler. Çalışanların sorumluluklarının açık bir şekilde tanımlanmasını ve çalışanların bu sorumluluklar dahilinde görevlerini yerine getirmelerini beklerler.

Emir vermek bir yönetim tarzı değildir. Bu yüzden çalışanlarının rollerini anlamalarını ve proaktif bir şekilde çaba göstermelerini tercih ederler. 

Yüksek hedeflere sahipler ve genellikle bu hedeflere ulaşmayı başarabilirler. Ancak ne kadar başarılı olursa olsunlar, hep daha fazlasını isteyen bir beklentiye sahiptirler. Ne yazık ki, bu gerçekçi olmayan beklentilere sebep olabilir. 

Aşırı hedefe yönelik bu eğilim, sistem kurmak (resmi prosedürler, finansal kontroller, genel politikalar, personel yönetmelikler, yönetim yapıları vb) konusunda başarısız olmalarına neden olarak, ENFJ örgütleri zorlayabilir. ENFJ örgütler genellikle, kuralların ve standartların önemine dikkat etmeme ve küçümseme eğilimindedir. Bu, özellikle büyüdüklerinde onlara zarar verebilir. 

Liderlik ENFJ örgütler için önemlidir ve genellikle karizmatik bir lidere odaklanırlar. Liderler genellikle halkla ilişkilerini oldukça iyi yönetir ve kitlelerle iletişim kurmak için çok fazla zaman harcar. 

Bu tür organizasyonlar yapılandırılmamış belirsiz durumları ele almakta birçok organizasyondan daha başarılıdır. Ancak daha dikkatli ve daha iyi düşünülmüş bir yaklaşım gerektiğinde zorlanabilirler. Bu, ENFJ örgütlerin gerçeklik duygusunu zedeleyerek, hayali eğilimlere sebep olabilecek bir idealizm ile sonuçlanabilir.  

Çalışanlarından genelde yüksek bir sadakat beklerler.