ENTJ (VİZYONER) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

Dışa dönük : Dışarıya odaklanır, dış uyaranlara yanıt verir 

Sezgisel         : Olasılıklarla ilgilenir, büyük resme odaklanır 

Düşünen : Kişisel olmayan prosedür ve ilkelere dayanır

Yargılayan : Karar almayı önemser, kesin ve net olanı ister 


Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: Vizyoner

Bu tür organizasyonlar durumlara hakim olur ve kararlı davranırlar. Bu onların hem gücü hem de zayıflığıdır. Durumu sezgisel olarak algılayarak bir strateji belirler, daha sonra hedeflerinin peşinden giderler. 

Hassasiyetlerden, çok iradeye değer verirler. Bu, durumların insana ilişkin taraflarını gözden kaçırmalarına neden olabilir. Özellikle boşa harcanmış zaman ve kötü niyetli eylemlere karşı sabırsızdırlar. 

ENTJ organizasyonu çoğu zaman bir savaş gemisi gibi çalışabilir. Bu tür bir organizasyonun kalbi stratejidir. Organizasyondaki insanların, uymasını bekledikleri stratejiler ve stratejilere bağlı politikalar geliştirirler. Ancak bu strateji ve politikaları net bir şekilde açıklamakta çok başarılı değillerdir. Çünkü buna değer vermezler. Gelecek odaklılardır ve şimdiki meseleleri göz ardı edebilirler. Bu, onları hem güçlü hem de zayıf kılan bir özelliktir. 

ENTJ organizasyonları basit ve kesindir. Bununla birlikte kuralcı ve dogmatiktir. Odaklarını kaybetmeden çok büyüyebilirler, organizasyonun yapısına uyan insanlar bu amaca hizmet etmekten mutlu olurlar. Bu tür organizasyonlar genellikle, strateji oluşturmak konusunda, stratejiyi uygulamaktan daha iyidirler.  

Böyle bir organizasyonun planlarının arkasında her zaman bir gerçeklik modeli vardır ve bu model genellikle işlerin nasıl yürüdüğünü açıklar. 

ENTJ organizasyonu, hem çalışanları hem de müşterileri için durumlara mühendislik bakış açısıyla yaklaşma eğilimindedir: iş yerindeki olay ve durumları kişisellikten uzak bir bakış açısı ile düşünür, mekanik çözümler arar ve değişkenleri dikkatle tartarlar. Bu yaklaşım, problemin kaynağında insan olmadığında iyi sonuçlar verebilir. İronik olan şudur; ENTJ örgütlerin liderleri kendi bireyselliklerine fazlaca önem verirler ve kişisel gelişimlerini çok ciddiye alırlar. 

ENTJ örgütleri proaktif ve belirleyicidir, bu da net eylemin gerekli olduğu ve gecikmenin zarar vereceği değişim durumlarında etkili olmalarını sağlar. Sorunu çabuk görmekte ve vizyonlarını eyleme dönüştürmekte iyidirler. Kaosu düzene dönüştürebilirler. Hiçbir şey çabalarının önünde duramaz. Tabuları kırmaya oldukça isteklidirler ve “mantıksız” herhangi bir şeyi kabul etmekte zorlanırlar. Bu eğilimlerden dolayı bazen iletişimlerinde duyarsızdırlar. İnsanları, onların kurallarına uymaları için işe alırlar. Takdir etmeyi unutulabilirler. İnsanların planın arkasındaki fikri bulmaları, anlamaları ve planı gerçekleştirmek için yeterli olması gerekir. Eğer biri bir kereden fazla hata yaparsa, bu ENTJ organizasyonlarda genelde affedilmez.

Olayları açık olarak görme yeteneğine sahipler, tartışmaları zaman kaybı olarak görürler. Eleştiriyi yapıcı bir eylem olarak görürler. ENTJ kuruluşları, değişimi iyi planlayabilirler. Ancak gerektiği kadar detaylı düşünmedikleri için, bazen yeterli duyarlılığa sahip olamayabilirler. Verimsizlik ve hataya tahammülsüz oluşları nedeniyle, kötü bir proje onlar için kabul edilebilir değildir. ENTJ örgütleri kaderlerinden sorumlu olduklarını düşünürler. Ve bu sorumluluklarını tehdit eden durumlardan rahatsızlık duyarlar.