INTJ (STRATEJİST) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

İçe Dönük : İç kaynaklara ve geçmiş deneyimlere odaklanır, çözümü içeride arar 

Sezgisel         : Olasılıklarla ilgilenir, büyük resme odaklanır 

Düşünsel : Kişisel olmayan prosedür ve ilkelere dayanır

Yargılayan : Karar almayı önemser, kesin ve net olanı ister 


Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: Stratejist

INTJ organizasyonu bağımsız ve yenilikçidir. Kendisini benzersiz olarak görür. Genellikle entelektüel veya bilimsel girişimlere odaklanan INTJ organizasyonları, bir hizmet veya ürün için bazı temel fikirleri geliştirmek ya da mevcut bir fikri tamamen yeni bir alana uygulamak için en iyi yerlerdir. İtirazlara aldırmadan, kararları oldukça hızlı ve doğru bir şekilde alırlar. Verimsizlikten hoşlanmazlar. Pragmatikler; her şeyi kanıtlara dayandırmak isterler ve onlar için her konu tartışmaya açıktır.

INTJ organizasyonları, kendi alanlarında öncüdür. Diğer kuruluşlar tüm fırsatların ortadan kalktığını iddia ettiğinde fırsatları görebilir ve diğer kuruluşlar umutsuz olduğunu düşünerek bir durumu reddettiklerinde, özellikle pratik veya teknolojik nitelikte olasılıkları keşfederler. INTJ’ lerin temel gücü stratejidir. Onlar için yaratıcı çözümler bulmak, uygulanabilir bir ürün haline getirme aşamasından daha ilginçtir. Bir şeyleri anlamaya, yapmaktan daha fazla ilgi gösterir. 

Durumları olduğu gibi kabul etmekten ziyade kendi yöntemleri bulmaya çalışırlar. INTJ organizasyonlar yaptıkların işin insanı yönlerine duyarsız olabilirler. Çalışanların tepkilerini öngöremeyebilir ya da dış dünyayı anlamakta zorluk çekebilirler. Çalışanlarından kişisel kaygılara düşmemelerini ve durumları mantık çerçevesinde değerlendirmelerini beklerler. Bu tür örgütlerde çalışanlar genellikle aşırı tepkiler verildiğinden yakınırlar.

INTJ organizasyonu eleştiriye oldukça kapalıdır. Aşırı özgüvenleri, inatçılığa dönüşebilir ve organizasyon bir şekilde yanlış yola saparsa, inatçılık felaket olabilir. Çünkü INTJ organizasyonları genellikle yanlış olduklarını kabul etmezler.

İrade ile başarılı olurlar ve irade ile başarısız olurlar. Esnekliğe önem verirler. Çalışanlarının kolayca çalışma gruplarını değiştirmelerini ve hızlı bir şekilde yeni düzene adapte olmalarını beklerler. Bu şirkette çalışanlar, çok sayıda ya da belirsiz raporlama ilişkilerini anlayabilmeliler. Ayrıca, kendilerinden ne beklendiğini de hızlı bir şekilde anlamalılar. INTJ örgütlerde bir konu bir kereden fazla açıklanmamalı veya bir eğitim programı hızlı bir şekilde sonuç üretmelidir. 

Bu kuruluşlar, sürekli daya iyisini beklerler. Yeni bir konuyu en iyi şekilde hayata geçirebilirler ancak daha sonra ne olursa olsun değişiklik yapılmasını isterler ve yeniden düzenlerler. Ancak bu sürekli düzenleme hali soruna neden olabilir. 

Organizasyon içsel sorunlar yaşadığında dışsal sorunlara kıyasla daha büyük bir sıkıntıya düşer. Hızla dengesini kaybedebilir ve tehlikeli bir karışıklık dönemine girebilir. 

INTJ organizasyonları çoğu zaman yaratıcıdır. Akılcı inovasyon onların gücüdür. Hızlı çalışırlar, hızlı analiz ederler, hızlı çözümler bulurlar. İnsanlar genellikle onların hızlarını acelecilik olarak algılarlar. 

Ritüel konusunda sabırsızlar. Bilgi ile uğraşmayı severler. İnsan ilişkileri konusunda başarılı değiller. İnsanların takdir edilmesi gerektiğini unuturlar. İnsanları bir sistemde temel unsurlar olarak gören INTJ organizasyonları oldukça dar bir motivasyon anlayışına sahiptir. Çalışanlar çoğunlukla unutulduklarını düşünürler.

Bu yapı oldukça teknik araştırmacılar için işe yarayabilir, ancak çoğu zaman unutulduklarını düşünen diğer çalışanlar için çok iyi çalışmaz.