Dışa Dönük Kurumlar (E)

Dışa dönük kurumların, dış pazar, rekabet ve düzenleyici kurallardır.

Dışa dönük kuruluşlar, hangi yöne gitmeleri gerektiğine dair göstergeleri belirlerken dış dünyaya odaklanırlar. Stratejileri, genellikle piyasa koşullarını veya müşterilerin taleplerini okuyarak belirlenir. Yeni bir işe girişmeden önce, anketler ve uzman analizleri ile kendilerini güvenceye almak isterler.

Dışa dönük kuruluşlar, ne ile karşı karşıya olduklarını tam olarak anlamak için genellikle zaman ayırmazlar ve hızlı bir şekilde hareket etmeyi tercih ederler. Daha fazla bilgi edinmek veya yorumlanmak konusunda sabırsız olabilirler. Seçeneklerini detaylı bir şekilde araştırmak ve daha sonra bütüncül bir şekilde harekete geçmek yerine, birkaç deneme yapar ve sonuçlara bakarak cevaplara ulaşmaya çalışırlar. 

Dışa dönük örgütlerin karar alma yapıları görece daha şeffaf ve erişilebilir sınırlara sahiptir. Rekabet avantajı veya yasal konular nedeniyle özel tutulan işler olabilir ancak, kararların nasıl şekillendiğini izlemek mümkündür. Kararları etkileme durumu, pozisyon ve güce göre değişiklik gösterebilse de etki genellikle oldukça yaygındır. Kararlara ilişkin tartışmalar devam ederken güncellemeler yapılması muhtemeldir ve olası sonuçlar reaksiyonu görmek için kurum içinde duyurulabilir. Karar alma süreçlerinde genellikle iş birliği yoluna gidilir.

Dışa dönük organizasyonlarda iletişim büyük ölçüde sohbetlere ve toplantılara dayanır. Sözlü iletişim, karmaşık veya önemli kararlar için bile bir gerekliliktir. Yazılı iletişim tercih edilmez ve güvensizlik olarak görülür. Dışa dönük bir örgütünün toplantılarındaki konuşma oranı çok yüksektir, sessizlik oranı azdır.

Dışa dönük kuruluşlar, büyük olsalar bile, bölümler arasındaki iş birliğini teşvik ederler. İnsanların işlerin daha iyi nasıl yapılacağına dair önerilerine değer verirler ve önerin sunulmasını beklerler. Ortak projeler bu tür kuruluşlarda oldukça yaygındır ve proje ekipleri yeni bir sorunu çözmenin veya yeni bir girişimi başlatmanın doğal bir yoludur.

Dışa dönük kuruluşlar, zor zamanlarda, genellikle kendilerine yeni fikirler sunulması veya içinde bulundukları karmaşanın değerlendirilmesi ve bu karmaşa ile başa çıkmalarına yardımcı olunması için kurum dışından danışmanlar ile çalışmayı tercih ederler.  İşlerin kötüye gitmesi durumunda, sahadaki çalışanlarda yardım almak konusunda isteklilerdirler. Müşterileri ile kurdukları odak gruplarla kendi fikirlerini test ederler. Organizasyonel kutlamaları örgüt dışından katılımcıları da kapsar, örgütsel aile tanımları oldukça geniştir.


Dışa Dönük Kurumlar İçin Öneriler
  • Örgüt genellikle kullanmak istediği bilgileri dış kaynaklardan alma eğilimindedir. Örgütün kendi iç sinyallerini rehberlik amacıyla kullanma kapasitesini geliştirmesi gerekir. 
  • Dış uyaranlara nasıl cevap verileceğine karar vermeden önce bir süre içsel değerlendirmeler yapılması faydalı olacaktır. Bu değişiklik, projelerinin biraz yavaşlatılmasını gerektirebilir. Ancak faydalı sonuçlar sağlayabilir.