Duyusal Kurumlar (S)

Kurum öncelikle bugüne, detaylara ve durumların gerçekliğine odaklanmıştır.

Üretimde, kalite ve detaylar konusunda iyilerdir.  Onlar şeytan ayrıntıda gizlidir, fikrine inanırlar. İç işlerinde, büyük veri havuzlarında düzeni koruyabilirler. Dosyalama sistemleri ve veri bankaları oldukça organizedir. Ortak operasyonları standart prosedürlerle düzenlenir. 

Duyusal organizasyonların değişimin planlaması ve uygulanması konusunda kendi karakteristik özelliklerini kullanırlar. Değişimi zaten var olanın gelişimi olarak görürler. Yenilikçi olabilirler, ancak yenilik genel tasarımdan çok, ayrıntılara odaklıdır. Genellikle sürekli bir iyileştirme programına sahiptirler. Her durumda sürekli bir adım atıyor olmanın önemine inanırlar.

Duyusal organizasyonlar değişime hazırlanırken, geçmiş deneyimlerden ve şimdiki verilerden tahmin edilen çıkarımlara dayanarak geleceğe ait resimlerini oluştururlar. Sebep-sonuç ilişkilerine inanırlar. Bu projeksiyonları güvenilir ve sağlam bulmaya meyillidirler. Bu tür tahminler sıklıkla ölçülen hedeflere dönüştürülür ve bu aşamadan sonra kuruluş oraya ulaşmak için bir plan yapar. Bir plana sahip olana kadar, hiçbir şeye karar verilmediğini düşünürler. Plan varsa her şey tamamdır. 

Duyusal organizasyonlar için en büyük çıkmaz, sadece verilere dayanan bir planın dünde kalana bağlı kalmaktan başka bir şey olmadığını anlamakta yaşayabilecekleri zorluktur. Geçmiş hakkında elde ettikleri çok değerli veriler yarın için güvenilmez rehberler olabilir. Mevcut trendler değiştikçe, planları, ortadan kaybolan seraplara dönüşebilir.

Büyük değişiklikleri küçük adımlara ayırmaya çalışır ve karmaşık durumları küçük parçalara ayırmayı tercih ederler. Bütün içinde olmaktansa, parçalar içinde kendini daha iyi hisseder. Duyusal kuruluş, karmaşık durumlarda öğeleri bileşenlerine indirgeyerek durumu basitleştirmeyi amaçlar.

Tecrübeye güven duyarlar. Denenmiş ve gerçek onlara hitap eder. Bu tür kuruluşlardaki statü ve güç genellikle kuruluşta veya en azından kuruluşun bağlı olduğu iş veya sektörde tecrübesi olan kişilere gider. Beceri ve yetkinlik tecrübe olarak tanımlanır, roller ve yapılar bu tecrübe alanlarına göre tasarlanır. Organizasyon modeli genellikle, pazarlamacıları bir arada, muhasebecileri bir arada, mühendisleri bir arada çalıştırma yönündedir.

Duyusal organizasyonlar, politikalara, düzenlemelere ve standart işletme prosedürlerine çok fazla güvenirler. Yeni işe alım süreci “burada işlerin nasıl yapıldığını” öğrenerek başlar ve işler, belirlenmiş politika ve prosedürlere uygun şekilde yapılır.


Duyusal Kurumlar İçin Öneriler

  • Geleceğin getirebilecekleri hakkında ipucu alma kapasitesinin geliştirilmesi gerekir.
  • Görünen gerçeklerin dışındaki potansiyellere, fırsatlara ve bilgilere ulaşmak için yollar tasarlanmalıdır. 
  • Büyük resmi görmek, kutunun dışında düşünmek, tasarım odaklı olmak konularında çalışmak fayda sağlayacaktır.
  • Mevcut durumda tercih edilen değişim bakış açısı, örgütü, büyük bir dönüm noktasına taşımak konusunda yetersiz kalabilir. Bütünsel ve dönüşümsel değişimler için kapasitesini artırmalıdır.
  • Diğer taraftan, sezgiselliği dışlama eğiliminden vazgeçilmelidir. Sezgisel bakış açısının örgüte kazandırılması için potansiyelin farkında olunmalı ve değerlendirmenin yolları aranmalıdır.
  • Herhangi bir plan üzerinde çalışırken daha esnek olunmalıdır. Her zaman doğru adımları atmak için sarf edilen çaba ve dikkat, beklenmedik gelişmelere karşı körlük yaratabilir.