ESFJ (GELENEKSEL) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

Dışa dönük : Dışarıya odaklanır, dış uyaranlara yanıt verir 

Sezgisel     : Olasılıklarla ilgilenir, büyük resme odaklanır 

Hisseden : Değerler ve inançlar temelinde sonuçlara ulaşır

Yargılayan : Karar almayı önemser, kesin ve net olanı ister 


Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: Geleneksel

ESFJ örgütler dışa dönük ve kendinden emindir. Dış ortamdaki insanları iyi dinleyen yapıya sahipler. Veriler beklenen bir yanıt aralığında olduğu sürece, onları yakalayabilir ve kullanabilirler. Veriler beklenmedik veya benzersiz ise, onların önemini görmede başarısız olabilirler. Dolayısıyla, bir ESFJ örgütü alışılmadık sinyaller gönderen müşterilere sırtını dönme eğilimindedir. 

Organizasyon büyük olsa bile, aile ortamı sağlamakta başarılıdır. Şirket etkinlikleri sıcak ve eğlencelidir. Sadık çalışanlar arar ve sadakat beklentileri oldukça katı bir şekilde tanımlanmıştır. Uzlaşma, ESFJ organizasyonu için önemlidir. Uzlaşma sağlayabilmek için gerekli ortamı oluşturmaya çalışır. Ancak başarısız olursa sorun yaşayabilir.

ESFJ örgütü, sürekli olarak bozulma ve dağılma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu düşünür. Bu sebeple, sürekli olarak kayıplara karşı, koruma konusunda uyanıktır. Ekonomik sorumluluk çok önemli bir değerdir ve mülkiyet çok ciddiye alınır. Veriler, kayıtlar, materyaller çok kıymetlidir. Gelenekleri korumak konusunda iyilerdir. 

ESFJ organizasyonları rutin işlemlerde iyidir ve genellikle yüksek standartlarda performans gösterirler. Soyut ve aşırı karmaşık olan konulara güvenmezler. İşlerin bir şekilde standartlaştırılabildiği, bağlılık ve sıkı çalışmanın sonuç üreteceği, müşterilerine iyi hizmet etmek için samimi bir arzunun yeterli olduğu yerlerde, ESFJ organizasyonu başarılı olacaktır. Bu örgütlerde son teslim tarihleri kaçırılmaz. Standart çalışma prosedürleri güvenilir çıktılar sağlar. Sağlam hiyerarşi yapısı, yapılanların gözetimini garanti eder. Net bir gündemleri vardır.

Ancak bu olumlu özellikler, bazı konularda olumsuzluğa dönüşebilir. Organizasyon yapısının sağlamlığı onun yavaş hareket etmesine neden olabilir ve organizasyon yeni bir durumla karşı karşıya kaldığında standart prosedürler gereğinden fazla katı gelebilir. Sorun çok karmaşık olduğunda güvenilirlik tek başına yeterli değildir. Yeni bir yapılandırma çalışması gerektiğinde, bölüm sahipleri durum koyucu bir tavra bürünebilir. Rutin meselelerle uğraşmakta çok etkili olan geleneksel bilgi, yeni taleplerle karşı karşıya kaldığında yetersiz kalabilir.

ESFJ organizasyonu çalışmak için hoş bir deneyim sunabilir. İnsanlar dost canlısıdır ve organizasyon içinde aidiyet hissi vardır. Rol ve sorumluluklar açıktır. Çalışanın sorumluluklarının gözetimini sağlayacak bir sorumluluk çemberi vardır. Organizasyonun yaşam döngüsündeki olayları ve yıldönümlerini kutlamak için sahip olduğu ritüeller tatmin edici olabilir. Burada bir süre çalışmış olanlar, yeni gelenlere koçluk yapmaya hazırdır, kurum içinde potansiyel bir danışman her zaman yakınlarda bir yerlerdedir.

Organizasyon risk almak için esnek ya da hazır değildir. Liderlik modeli adaptasyon üzerine kuruludur. Bir şeyleri dönüştürmek ya da yeni şeyler tasarlamak için uygun değildir. Top yekün bir değişim yerine, parça parça, adım adım hareket etmeyi tercih eder. ESFJ organizasyonlar, tanımlı ve hızlı değişimin olmadığı durumlar için en konforlu organizasyon modeline sahiptir.

Geleneksel aile şirketlerinin çoğu ESFJ organizasyonlardır.