ISTP (MİNİMALİST) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

İçe Dönük : İç kaynaklara ve geçmiş deneyimlere odaklanır, çözümü içeride arar 

Duyusal     : Gerçeklerle ilgilenir, ayrıntılara odaklanır

Düşünsel : Kişisel olmayan prosedür ve ilkelere dayanır

Algılayan : Seçenekleri açık tutmayı sever, olasılıklara odaklanır 


Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: Minimalist

ISTP örgütü oldukça eşitlikçidir, hiyerarşi ve resmi makamlara güven duymaz. Kültürü, durumu izin verdiği ölçüde, “kendi işini yapmayı” vurgular. Organizasyon ve eylemleri konusunda kendiliğinden bir kaliteye sahiptir. 

Birçok ISTP organizasyonunda hissedilen maceracı bir yön vardır. Bu maceracı yön; eylemden zevk almak, risk almak için istekli olmak ve hatta biraz dürtüsellikten kaynaklanır. 

Diğerlerinin aksine, ISTP organizasyonu dünyayı yönetmeyi istemez. Amacı daha mütevazidir: Bir şeyi iyi yapmak ve yapmaktan zevk almak. ISTP organizasyonu ihtiyacı olan insanlar için iyi olanı yapabilmekten memnun olur. Çalışmalarında mükemmellik ve heyecan ruhu belirgindir. Örgüt bu ruhu mümkün kılmak için vardır. 

Yönetim anlamında oldukça basit bir yapı tercih ederler. Liderlik onlar için sadece temel olarak çalışmayı sağlamak için gereklidir.  İletişim konusunda fazla endişesi yoktur. Bu yüzden karmaşık koordinasyon veya planlama çabaları onlar için zordur. Düzenlemeler ve politikaları kabataslaktır, mevcut olanları da her zaman her duruma uyacak şekle getirerek idare ederler. Yetenek ödüllendirilir, eğitim ikinci sıradadır. 

Kuruluşun sunduğu hizmet veya ürünlerde kalite birinci kuraldır. Ürünün işlevselliği kadar tasarımı da önemlidir. Verimlilik ödüllendirilir, ancak ekonomik konulardan ziyade çaba değerlidir. 

Organizasyon bir çatı altında toplanmış bir grup bağımsız sanatçı gibi görünür.

Değişim konusunda öncü olmak gibi bir beklentisi yoktur. Genellikle, örgütün kendisi değişimi planlamayacak, yeni kaynaklar geliştirmeyecek ve uygun şekilde pazarlamayacaktır. 

Bazı yeni şirketler gibi birçok yeni ürün ekibi de bu karaktere sahiptir.