ESFP (OYUNCU) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

Dışa dönük : Dışarıya odaklanır, dış uyaranlara yanıt verir 

Duyusal         : Gerçeklerle ilgilenir, ayrıntılara odaklanır

Hisseden : Değerler ve inançlar temelinde sonuçlara ulaşır

Algılayan : Seçenekleri açık tutmayı sever, olasılıklara odaklanır 


Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: Oyuncu

ESFP organizasyonu, çalışanlara ve müşterilere tam olarak istediklerini verebilecek yeteneğe sahiptir. Başka hiçbir örgüt, halkın ihtiyaçlarını ve zevklerini hissetmek ve onları tatmin etmek konusunda onlar kadar iyi değildir. ESFP organizasyonu eğlence, fast-food veya hızlı servis gibi yapılar için idealdir. 

ESFP kuruluşu genellikle, burada ve şu anda tüketilen şeylerde en başarılıdır. Bu tür bir organizasyonlar, aynı zamanda çalışanlarına keyifli deneyimler ve maddi faydalar sağlayabilir. Bu kuruluşların çalışanları, işe bir tür ücretli oyun gibi bakarlar. İş onlar için, eğlencelidir ve bir spor takımında olduğu gibi iş arkadaşları arasında dostça bir rekabet barındırır. 

ESFP organizasyonu resmi prosedürle ilgisizdir. Beceri, coşku ve enerji gerektiren işlerde, ESFP organizasyonu başarılı olur. Anksiyete veya strese karşı çok az toleransı vardır ve kişilerarası gerginlik mümkün olduğunca reddedilir. Sonuç olarak, gerçek problemler tehlikeli derecede büyük olana kadar ortaya çıkmayabilir. Benzer şekilde, uzun vadeli planlara çok az ilgi duyulduğundan, dış dünyada ortaya çıkan değişiklikler genelde farkedilmez. ESFP örgütleri, doğaçlama yetenekleri dikkate alındığında, bu tür sorunları kendiliğinden etkili bir şekilde ele alabilir. Fakat yine de sorunlar bu şekilde ele alınamayacak kadar büyük veya karmaşık olduğunda, ciddi bir kriz ile karşı karşıya kalınabilir.

İnsanlara istediklerini vermekle meşgul olan bu tür bir organizasyon, diğer taraftan insanların ne isteyeceklerini önceden tahmin etmekte çok kötüdür. Eylemlerinin kendi çalışanları üzerindeki etkisini öngörebilmekte de başarısızdır. 

ESFP örgütleri genellikle, halkla ilişkilerde ve halkın gözünde iyi bir imaj elde etmede başarılıdır. Çünkü insanların onları nasıl görmek istediğini anlayabilirler. 

Ancak, ESFP kurumları için gerçek dönüşüm zordur. Sonuç olarak, değişiklikleri çoğu zaman kozmetiktir ve kuruluşun gerçek gereksinimlerine ulaşmakta zorlanırlar. ESFP organizasyonları hızlı oldukları sürece ayakta kalırlar. Ama yavaşladıklarında, sorun yaşarlar. Verileri doğru toplayarak, hızlı bir şekilde hareket edebilirler ancak bu kalıcı iyileşmelere sebep olmaz. Sonuç olarak, uzun ömürlü olmazlar. Kısa vadede moda ve düşünce dalgasının önemli olduğu alanlarda başarılı olabilirler. 

Kendi karakterlerine uyan benzersiz bir yönetim sistemi kurabilirlerse, büyüyüp gelişebilirler.