Nasıl Fayda Sağlar?

Kurum karakter analizi bir kuruma iki konuda yardımcı olabilir. Birincisi kurumun güçlü ve zayıf yönlerini görmek ve gelişim alanlarını tayin etmek, ikincisi kurumun doğal yaşam döngülerinde güvenli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak.


Kurumlar için gelişim, takım oluşturma, çatışma çözme, yaratıcılığı, inovasyonu ve vizyonu teşvik etme, iç ve dış iletişimi güçlendirme, kurumsal değerleri ve standartları oluşturma, organizasyon kabiliyetlerini geliştirme gibi çok çeşitli konuları içerir. Her örgüt için gelişim alanı örgütün kendi karakter özelliklerine ve yaşam döngüsüne göre farklılık gösterir.


Kurumsal gelişim için jenerik reçeteler çok az fayda sağlar. Çünkü insanlar gibi kurumlar da farklı özelliklere sahiptir. Bir kurumun başarılı bir gelişim süreci yönetebilmesi için öncelikle kendi tarifine, sonrasında bu tarife uygun bir reçeteye ihtiyacı vardır. 


Bu reçetenin temel olarak dört başlığı bulunur. Bu başlıkların altını doldurabilmek için ise, kurumun karakterinin tahlil edilmesi denenmeye değer bir yönetsel araç olarak hizmet edebilir:


1. Zayıflıklardan kaçınmak

2. Zayıf yönleri telafi etmek

3. Yeni güçlü yönler geliştirmek

4. Mevcut güçlü yönlerden yararlanmak