Neden Kurum Karakter Analizi?

Dünya genelinde uzun süredir kullanılan karakter analizi bireyler için kendini tanıma yöntemlerinden biridir. Bireyler bu analizleri rehber olarak kullanarak kendileri için gelişim yolları belirleyebilirler. 


Kurumlar da tıpkı bireyler gibi sosyal ve yaşayan varlıklardır. Bireyler ve kurumlar arasındaki fark bireyin biyolojik, kurumların kreatif canlılar olmalarıdır. Ancak her iki canlı türü de doğar, büyür ve ölürler. Kurumlar farklı olarak, bölünebilir, birleşebilir, büyüyebilir ya da küçülebilirler.


Bir kurum için karakter, daha yaygın olarak bilinen kavramla ‘’kurum kültürünü’’ tanımlar. Akademik çevrelerce uzun yıllardır üzerinde çalışılan konulardan biri olan örgüt kültürü, değişen dinamiklerle birlikte günümüzde iş dünyasının başarı için odaklandığı temel konuların başında geliyor. Sorun şu ki, örgüt kültürünü tanımlamak için kullanılan analizler genellikle çok kısıtlı fayda sağlar. 


Kurum kültürünün farklı tanımlamaları olsa da basitçe, bir organizasyon içinde yaygın olarak paylaşılan değerleri ve inançları içerdiği söylenebilir. Bu değer ve inançları analiz etmek için ise, kurum kültürü değerlendirmeleri genellikle insanların sözleri ve eylemleri konusunda gözleme dayanan öznel yorumları içerir. 


Örgüt kültürü analizlerine ilişkin yapılan mevcut genel değerlendirmelerin birçoğunun basit bir benzetmeyle, bireyin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu gibi özelliklerini tanımlayan bir değerlendirme setine benzediği söylenebilir. Ancak, örgütün kabiliyetlerini tanımlamak için bundan daha fazlasına ihtiyaç duyulur. Bireysel karakter analizleri için dünya genelinde onlarca yıldır yaygın olarak kullanılan MBTI kişilik envanteri modelinin kuruluşların karakterini ya da başka bir ifade ile kurum kültürünü tanımlamak için kullanılması fikri kurum kültürünün tanımlamak ve kurumsal gelişim için bir araç olarak kullanmak için başarılı bir alternatif olabilir.