ESTJ (KURALCI) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

Dışa dönük : Dışarıya odaklanır, dış uyaranlara yanıt verir 

Duyusal : Gerçeklerle ilgilenir, ayrıntılara odaklanır

Düşünsel : Kişisel olmayan prosedür ve ilkelere dayanır

Yargılayan : Karar almayı önemser, kesin ve net olanı ister 


Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: Kuralcı

Bu tür organizasyonların, idari ya da operasyonel bir görüntüsü vardır. Açık sorumluklar, kesin, tutarlı ve mantıklı prosedürlere sahiplerdir. Detayları severler. Nesnelliğe önem verirler. Soyut ve tahmin edilemeyene karşı güvensizlik duyar. Onlar için vakit nakittir. 

ESTJ organizasyonları kendilerine güven verici gelen, ancak aslında onları sınırlayan bir kalite anlayışına sahiptir. Farklı seslere tahammül edemezler. Bu da onların alternatif görüşlerden çok fazla yararlanamamasına sebep olur.

ESTJ organizasyonlar hiyerarşik olma eğilimindedir. Statüler ve mevkiler onlar için önemlidir.

Unvanlar ciddiye alınır ve kuruluşun standartlarının hem sağlam hem de katı olması muhtemeldir.

Değişiklikleri minimumda tutmak için standart çalışma prosedürleri kullanılır.

Her şeyi yapmanın kabul edilebilir bir yolu vardır ve bu yol genellikle oldukça açık bir şekilde belirtilmiştir. Denetim ve inceleme bilinci gelişmiştir. Mümkün olan her şey standartlaştırılır. 

Mantıksal prosedürleriyle, farklı faaliyetleri iyi bir şekilde koordine edebilirler. Programlara bağlı kalırlar, planları dikkatli bir şekilde yerine getirirler. Vahşi ve riskli girişimlerden kaçınmazlar. 5 duyu ile algıladıkları kanıtları harekete geçmeden önce test ederler ancak onları çok düşünmeksizin takip edebilirler. 

Doğru insan gurupları bu tür organizasyonlarda, kendilerini buraya ait hissedebilirler ve çabalarının ödüllendirileceğini düşünerek çalışırlar. 

Bu tür örgütlerde bireysel farklılıklara karşı tolerans çok düşüktür. Diğerlerinden ayrılan kişiler, kendilerini dışlanmış hissederler. İşe alımlarda ve yönetimde bu tarz kişiler doğrudan elendiği için kurum yaratıcı düşüncelerden mahrum kalabilmektedir.

Büyüklüğü ne olursa olsun, ESTJ örgütler bulundukları yerde kalmaları gerektiğine inanırlar. Ani değişimlerden hoşlanmazlar. Trendleri hızlı bir şekilde tespit etmekte zorlanabilirler. Ancak bir değişim gerektiğinde, herkesin eğilime odaklanmasını sağlayabilirler. ESTJ organizasyonlar ne kadar etkili ve zamanlamaya dikkat eden kuruluşlar olsalar da radikal bir şekilde yenilikçi ürünler veya hizmetler geliştirmede çok iyi değillerdir.

İnkar, bu tür bir organizasyonlarda en büyük sorundur. Bir şeyin gerçekten değiştiğini reddetme eğilimindedirler. Denemiş oldukları, yöntemlerin yetersiz olduğu gerçeğini inkar ederler. Ancak inkar ettikleri şey kanıtlandığında, büyük bir karmaşaya düşerler. Sorunsuz çalışan bu organizasyon, bir gecede kaosa dönüşebilir. 

ESTJ örgütüne en uygun insanlar öngörülebilir şeyleri sevenlerdir. Duygulardan ve kişiselleştirmeden uzak, gerçekçi insanlar, ESTJ örgütler için uygundur. Bu tarz çalışanlar, kurum içindeki etkileşimlerin resmi olmasını isterler ve gelenekler konusunda hassastırlar. Üstlerine saygı göstermek onlar için rahatsız edici değildir ve yıllardan geçtikçe, pratik zorluklarla başa çıkmanın en iyi yolunu bilen güvenilir çalışanlara dönüşürler.

Herhangi bir kuruluş, bir değişim sürecinden çıktığında ya da bir değişim sürecini sakin sularda yürütmek istediğinde bir tür ESTJ aşamasından geçebilir. ESTJ yolu, konsolidasyon, sistem oluşturma, uygulama, üretme, sabitleme, dengeleme ve düzenleme yollarından biridir. Çünkü bunlar kurumun temel niteliklerini tanımlar. Diğer pek çok organizasyon türü, bu konularda başarısız oldukları için sorun yaşarlar. Ancak, bu içsel yapılanma sona erdiğinde, çevre hızlı ve sürekli değişiyorsa, bu nitelikler kurum için sorun yaratabilir.

ESTJ örgütlerinin alışkanlık kazanmaya meyilli olmaları, oluşan herhangi bir alışkanlığın kırılmasının zor olması, yanı zamanda kendi bilgeliklerini çok ciddiye almaları nedeniyle, Bu örgütlerde değişim yapmak zordur. Yenilikçi fikirler genellikle kişilerden veya küçük ekiplerden gelir ve ESTJ örgütleri kişilere ve küçük gruplara güvenmezler. Dahası, ESTJ örgütleri son derece kuralcıdır ve beklentilerle doludur: İnsanlar görevlerini yapmalı, kişisel ihtiyaçlarını genel kabul görülen durumu uydurmalı ve doğru şekilde davranmalıdır. Bunu yapmayan insanlar ise ESTJ örgütlerin gözünde güvenilmez olarak kabul edilirler. 

ESTJ organizasyonlar genelde çok büyüyebilirler. Büyük şirketlerin çoğu ESTJ şirketleridir. Aslında birçok ESTJ şirketi kısa bir dönem öncesine kadar ISTJ idi. Ancak dünya değişti ve dışa açılmak zorunda kalarak, ESTJ oldular.