INFP (İDEALİST) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

İçe Dönük : İç kaynaklara ve geçmiş deneyimlere odaklanır, çözümü içeride arar 

Sezgisel         : Olasılıklarla ilgilenir, büyük resme odaklanır 

Duygusal : Değerler ve inançlar temelinde sonuçlara ulaşır

Algılayan : Seçenekleri açık tutmayı sever, olasılıklara odaklanır 


Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: İdealist

INFP örgütü bir daha iyi bir teknik, daha iyi bir ürün veya daha iyi bir hizmet arayışı için sürekli savaş halindedir. Buradaki motivasyon rekabetçi değil, idealisttir. INFP organizasyonu bireysel yaşamları veya dünyayı iyileştirmek için çalışır. Değerleri güçlüdür. Ancak dış dünyaya çok iyi ifade edilemeyebilir. 

İyimser ve umutludur. Bu, organizasyonu gerçeklikten uzaklaştırabilir ve pazardaki başarı şansını zayıflatabilir. 

Resmi iş prosedürleri oluşturmak ve örgütsel sistemler kurmak konusunda başarılı değildir. INFP örgütlerinde, prosedürler mevcut olsa bile işler kağıt üstündeki gibi çalışmaz. Bu tür bir organizasyon, sağlam yapılar ve sistemler gerektiren görevlerde her zaman zorluk çekecektir ve bunları inşa etmeye çalışan herhangi bir kişi, çok rasyonel ve insanlara inanmayan bir kişi olarak değerlendirilebilir. INFP organizasyonu, insanların iyi niyetli olduğu ve işler ters gittiğinde bunun yetersiz gözetimler veya yanlış anlamalar nedeniyle olduğu varsayımına inanmayı tercih eder. 

INFP organizasyonu, insanlara güvenir ve insanların farklılıklarını kabul etmeyi bir erdem olarak görür. Bu değer onlara başarı getirdiği kadar zarar da getirebilir. Bu özellikleri onları insan unsurunu önemsemeyen bir organizasyon ile rekabet etmeleri gerektiğinde dezavantajlı hale getirebilir.  

Olayları öngörülebilir bir şekilde devam ettirmek için standart işletim prosedürleri yoktur. İşlerin nasıl yapılacağını bireysel ihtiyaçlar ve o anın fırsatları belirler. Bu, organizasyondaki yeni kişilerin işleri nasıl yapacağını öğrenmelerini zorlaştırabilir ve sonuçları tutarsız hale getirebilir. 

Kuruluş küçük olduğunda bu durum organizasyon için bir gurur kaynağı olabilir. Ancak, organizasyon büyüdükçe veya daha karmaşık hale geldikçe veya daha karmaşık işler yapmaya çalıştıkça, sistem eksikliği bir sorun olacaktır. 

Değişimin üstesinden gelmek için, INFP organizasyonu daha çok insan ile ilgili konulara odaklanır. Bu, onlara eğilimler konusunda erken bir ipucu verir ve değişiklikleri etkin bir şekilde başlatmalarını mümkün kılar. INFP organizasyonu yeni duruma kolayca adapte olabilir. 

Bazı sosyal oluşumlar ve çevre koruma grupları bu kategoriye girmektedir. 

Zamanla hayatta kalması zorlaşabilir. Çoğu INFP şirketi zamanla S, T ve J'yi geliştirir.