ISTJ (TEMKİNLİ) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

İçe Dönük : İç kaynaklara ve geçmiş deneyimlere odaklanır, çözümü içeride arar 

Duyusal         : Gerçeklerle ilgilenir, ayrıntılara odaklanır

Düşünsel : Kişisel olmayan prosedür ve ilkelere dayanır

Yargılayan : Karar almayı önemser, kesin ve net olanı ister 

Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: Temkinli

ISTJ, en istikrarlı organizasyon karakteridir. Ancak büyük, beklenmedik bir değişikliğe uğradığında, zarar görebilir. Örgüt, işlevsel sistemlerini, temel istikrarı ve güvenilirliği sağlamak için kurar. Bu nedenle, dış dünyaya çok açık değildir. İçe kapalı olmak, sorunların farkedilmesini olumsuz etkiler. Sorunlar genellikle kabul edilmeden bekletilir. 

ISTJ örgütleri oldukça yavaş ve temkinli hareket eder ve nadiren dikkatlice düşünmeden yeni bir duruma girerler. Bu nedenle, sık hata yapmazlar ya da yerine getiremeyecekleri beklentilere girmezler. Şaşırtmazlar ama hayal kırıklığına da uğratmazlar. Onların sözü güvencedir. Kendi hizmetlerini veya ürünlerini ortaya çıkarmaya odaklanırlar ve iyi koşullar altında bunu çok iyi yaparlar. Programlarla yaşarlar ve son teslim tarihlerine dikkat ederler. 

Çalışanların çok çalışması beklenir. Tüm ayrıntıların doğru bir şekilde bulunduğu, bu kadar güvenilir bir organizasyon türü yoktur. Yüksek gelir elde etmekten ziyade sermayenin korunmasına odaklanılır. Ellerindekilerini önemserler ve kaybolmadıklarından veya hasar görmediklerinden emin olmak isterler.

ISTJ örgütleri koruyucu eğilimleri nedeniyle, genellikle sermaye, insan kaynakları veya geleneksel bilgi gibi korunmayı içeren çabalara çekilirler.  Hızlı değişen pazarlarda ayakta kalmakta zorlanırlar. ISTJ kuruluşları, uygulama planları veya izleyecek açık tasarımları olduğunda ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. 

Yeni bir iş tasarlamakta çok iyi değillerdir. Yeni fikirler ve planlar konusunda başarısız olurlar. İşlerin nasıl yapıldığına olan aşırı ilgileri, onları bulundukları alanda kalmaya zorlar. 

Tecrübelere saygı duyarlar ve hiyerarşiye önem verirler. Değerleri marjinal veya sıradışı değil, ana akımdır. Neye inandıkları konusunda açıktırlar ve bunu başkalarına da kabul ettirmeye çalışırlar. Hoşgörüsüz ve dogmatik bile olabilirler. Sezgi ve radikal yenilikler onları tedirgin eder. 

Yazılı belgeleri tercih etme ve sözlü iletişime güvenmeme eğilimindedirler. Genellikle örgütün köklerine dayanan küçük ritüeller yaratmış ve korumuşlardır. Örgüt içinde, rol ve sorumluluklar açık ve net bir şekilde dağıtılmıştır. Organizasyon büyüdükçe içeride iletişimi zorlaştıran izole yapılar oluşabilir. 

ISTJ kültürleri gelenekseldir ve alışılmamış olanlara temkinli yaklaşırlar. Kurumun içinde “biz” olarak nitelendirilenler, güçlü bir aidiyet duygusu edinir ve kuruma karşı büyük bir bağlılık hisseder. Mantıkla ilerleyen, test edilmiş yöntemleri izlemeyi seven kişiler ISTJ kuruluş ile uyumlu olabilir. Herhangi bir şirket veya kurumun içinde, finans departmanının ISTJ karakterinde olma olasılığı çok yüksektir.