INFJ (GELİŞİM ODAKLI) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

İçe Dönük : İç kaynaklara ve geçmiş deneyimlere odaklanır, çözümü içeride arar 

Sezgisel     : Olasılıklarla ilgilenir, büyük resme odaklanır 

Duygusal : Değerler ve inançlar temelinde sonuçlara ulaşır

Yargılayan : Karar almayı önemser, kesin ve net olanı ister 


Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: Gelişim Odaklı

INFJ organizasyonu sessizce çalışır. Ancak hedeflerine ve değerlerine çok bağlıdır. Hedefleri değerine dayanır, bu nedenle organizasyonun amaç ve stratejisini belirleyen inançlardır. Bu inançların kaybolması veya tehlikeye atılması durumunda, organizasyonun başı dertte demektir. 

Çoğu INFJ kuruluşu çalışanlarını ciddiye alır. Kuruluşun dış görünüşü basittir. Dışarıdan bakan kişi kuruluşun hayal gücünü ve tutkusunu hafife alabilir. 

Bu tür bir organizasyon oldukça yaratıcıdır, ancak gerçekte pek bir şey yapamayabilir. Bazı kararlar verilmiş ve bir tür altıncı hisle girişimler başlamıştır. Fakat sonuna kadar götürülmüş iş sayısı azdır.

INFJ organizasyonları biraz gizemlidir. Dışarıdan bakanlar, INFJ organizasyonunda neler olup bittiğini kolayca öğrenemezler. 

Lider genellikle, yetenekli, sezgisel, sorumlu ve mütevazidir. Bu organizasyonda liderlik değişen durumlara duyarlıdır ve temel değerleri tehdit etmediği sürece hızlı bir şekilde uyarlanabilir. Temel değerlerin tehdit edildiği noktada, liderlik şaşırtıcı bir şekilde inatçı bir yapıya bürünebilir. 

Çatışmadan olabildiğince kaçınılır. Personel uyumu aranır ve beklenir. Eleştiri olumsuz olarak görülür.

Personel politikaları, insanların bireysel yeteneklerini kullanmayı vurgular. Bununla birlikte çalışanlarından oldukça ağır taahhütler alma eğilimindedirler. Bu, INFJ organizasyonunu hem çalışmak için rahat, hem de zorlu bir yer yapar. Çalışanlar, örgütün yüksek beklentilerini karşılayamadıklarında tükenmiş hissedebilirler. INFJ örgütlerinin tükenmişliğe sebep olan bu durumu, ortak etkinlikler ve törenlerdir düzenleyerek tolere etmeye çalışır. 

Her türlü gelişimsel aktivite INFJ stiline uygundur: eğitim, danışmanlık ve koçluk ve kariyer planlaması. INFJ örgütleri kendi değerlerine uygun olduğunda değişimi başarılı bir şekilde ele alabilirler.

Ancak, değişime herkesi dahil etmek ve ikna etmek ile çok fazla zaman harcayarak, değişim için doğru zamanı kaçırabilirler. Genellikle oldukça yavaş hareket ederler ve bu nedenle zorluk yaşayabilirler.