Sezgisel Kurumlar (N)

Kurum öncelikle geleceğe, büyük resme ve olasılıklara odaklanmıştır. 

Sezgisel kuruluşlar görece daha esnektir. Detaylardan ziyade büyük resmi görürler ve sonuç olarak detayları bazen gözden kaçırırlar. Ancak, yüzeyin altında ne olduğunu, ne olacağını ya da neler yapılabileceğini görme olasılıkları daha yüksektir. Olasılıklara yönelme, görünenin dışındaki gerçekleri görme, şu anda olandan daha fazlasını görebilme eğilimindedirler. Sezgisel kuruluşlar, genellikle bir şeyi yapmak veya ortaya çıkan bir durumdan yararlanmak için yepyeni bir yol üzerinde çalışıyor olurlar. Gelişmelerden etkilenirler ve günlük rutinlerden sıkılırlar.

İnovasyon odaklıdırlar. Değişimi aşamalı olarak değil, dönüşümsel olarak görmeye meyillidirler ve bu nedenle, büyük değişimlere daha fazla açıklardır.  Değişim ve dönüşüme teoriler üzerinde düşünerek, bir durumun altında yatan temel realiteleri ele alarak başlamayı, insanların sadece davranışlarını değil, düşüncelerini de değiştirmeye odaklanmayı severler. 

Sezgisel kuruluşlar genellikle yeni teknolojilere veya ideolojilere ilgi duyarlar. Eğilimlere ve mega trendlere ilgi gösterir ve kendilerini geleceğe odaklayarak enerji kazanırlar. Duyusal örgütlerde enerji şu ana odaklıdır ve sezgisel örgütleri idealist veya pratiklikten uzak yapılar olarak görürler. Sezgisel örgütler için ise duyusal örgütler aşırı dikkatli, detaycı ve oldukları yerde çabalayan yapılar olarak görülür.

Sezgisel kuruluşlar bugün ile yarın arasındaki keskin farklar konusunda şaşkınlık yaşamazlar. Geleceğin belirsizliği karşısında endişe etmezler. Hayal güçlerini geleceği inşa etmek hatta şekillendirmek için kullanmayı tercih ederler. 

Vizyon fikrine ilgi duyarlar ve gelecekten enerji alırlar. Onlar için önemli olan, bugünün ve yarının gerçekleri ile geçmişten gelen deneyimleri sağlam bir şekilde kavramaktadır. Sezgisel organizasyonlar için görme eylemine dayanan bakış açısı, hayal etmeyi sınırlandıran muhafazakar bir bakış açısıdır ve bunu tercih etmezler.

Sezgisel kuruluşlar, bütüne yönelir ve ayrıntılara odaklanmayı işi basitleştirmek olarak düşünürler. Karmaşık durumlarda, durumu bir bütün olarak kavramak ve bu şekilde çalışmak ister.

Geçmişten farklı bir gelecek vizyonları nedeniyle tecrübeyi iki ucu keskin bir kılıç olarak görürler. Tecrübeye değer verirler, çünkü yetenekler faydalıdır. Ancak aynı zamanda tecrübe farklı şeyler denemenin önünde engel olarak görülebilir. 

Durumlarla bir bütün olarak başa çıkma eğilimleri nedeniyle, genellikle belirli bir görevi yerine getirmek için işlevler arası ekipler oluşturur. Bu ekipler özel proje grupları veya stratejik iş birimleri olabilir. Bu tür gruplar içinde, güç ve statünün en deneyimli insanlara değil, en zeki insanlara, en iyi liderlere ya da en motive olmuş olanlara verilmesi tercih edilir.

Sezgisel kuruluşların politikaları olabilir, ancak bu politikaların geçmişe ve zamana göre test edilmiş uygulamalardan ziyade kuruluşun vizyonuna ve inanç sistemine bağlı olma olasılıkları daha yüksektir. 

Yeni işe alım süreci “neye inandığımızı” öğrenerek başlar. İşleri doğru şekilde yapmak, onları doğru inanç ve motivasyon ile yapmak anlamına gelir.


Sezgisel Kurumlar İçin Öneriler


  • Örgütün bilgileri toplama, işleme ve kullanma kapasitesinin geliştirilmesi gerekir. 
  • Önsezi ve iç görüler örgüt için faydalı bilgiler sağlamış olsa da bilgi ile desteklenmedikçe zamanla yetersiz hale gelebilir.
  • Olasılıklar ve iyi fikirler arasındaki ayrımı görebilmek öğrenilmelidir. Çünkü eğer iyi bir fikir değil sadece olasılıksa, yeni adımlar atmamaya özen gösterilmelidir. Bu ayrımı yapabilmek ise ancak, harekete geçmeden önce detayları ayrıntılı bir şekilde incelemekle mümkün olabilir.
  • Kurum içinde ya da dışında daha detaylı ve ayrıntılı bilgi almak isteyenlere karşı daha toleranslı olunmalıdır.