ISFP (SANATÇI) ÖRGÜTLER

Temel Tercihler

İçe Dönük : İç kaynaklara ve geçmiş deneyimlere odaklanır, çözümü içeride arar 

Duyusal         : Gerçeklerle ilgilenir, ayrıntılara odaklanır

Duygusal : Değerler ve inançlar temelinde sonuçlara ulaşır

Algılayan : Seçenekleri açık tutmayı sever, olasılıklara odaklanır 


Genel Karakter Özellikleri

Karakter Tanımlayıcı: Sanatçı

ISFP organizasyonu, sanatçıların iyi yaptıkları şeyleri yapabilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Genel olarak hiyerarşi ve otorite, yarattıkları özgürlük koşulları için en iyi şekilde tolere edilir ve sonuç, genellikle çok gevşek bir destek hizmetleri ağı ile çevrili küçük faaliyet alanıdır. 

ISFP organizasyonunun kültürü bireyseldir, uzmanlığı ve zarafeti vurgular. Kuruluşun bir yönetim yapısı yoktur demek yanlış olmaz. Çünkü temel kişilerin faaliyet gösterdiği bir çatıdan biraz daha fazlasıdır. Liderlik benzer şekilde asgari düzeydedir, en fazla diğerlerinin hayran olduğu bir usta üzerinde somutlaştırılabilir.

Örgüt içinde, resmi iletişim tercih edilmez. İnsanlar kendilerini sesli olarak ifade edebilirler, ancak nadiren niyetin açık bir şekilde iletilmesini ve niyete cevap vermeyi gerektiren ortak çabalar vardır. 

Kuruluşun kayıtları, eğitimi ve yönetim yapısı da gayrı resmidir. Biçimsel sistemler zayıf biçimde geliştirilmiştir ve genellikle gereksiz olarak görülmektedir. 

Bireyler, bir iş için kendi arzularına bağlı olarak güç tüketirler. İş onlar için geleneksel anlamda anladığımız işten çok, bir oyun ya da yarışma gibidir. Beceri, içeriği ne olursa olsun, saygı duyulur. Rekabet beceri üzerinedir. Meslektaşlık duygusu hakimdir. 

ISFP organizasyonlarının değişme bakış açıları, sanatçıların kendileriyle nasıl başa çıktıklarına bağlıdır. Heyecandan hoşlanırlar ve riskten korkmazlar ise, kendilerini korkutan hiçbir şey yoktur. Değişime cevap vermeye isteklilerse, organizasyon muhtemelen onları destekleyecektir. Ancak örgütün kendisi bizzat öncülük etmeyecek, planlanmayacak, yeni kaynaklar geliştirmeyecek veya pazarı test edemeyecektir. 

Sonuç olarak, ISFP organizasyonu bir nevi anti-organizasyondur. Kendisi için yapamayacağı şeyleri yapabilen daha büyük bir organizasyonun parçası olduğunda en iyi şekilde çalışır. Eğer kendi kendine yetmesi gerekiyorsa, çok uzun ömürlü olamaz. Aksine, yıkılır ve benzer bir kuruluş olarak yeniden doğabilir ve bu yeniden doğuş muhtemelen yeni bir ISFP olur. Bazı insanlar çalışma hayatlarını bu ölüm ve yeniden doğuş döngüsünden geçerek bir dizi ISFP organizasyonuyla geçirirler.